Krajina z perspektívy Kazinczyho

Film pozostávajúci zo štyroch častí predstavuje stretnutie Zemplína a Medzibodrožia z miest, kde ho kedysi videl Kazinczy. Z Hradného vrchu bolo vidieť planinu a susedný vrch Szár, kde dnes stojí pamätník Trianonu; a z kopca, ktorý sa týči pri jeho kaštieli v Széphalme, videl naproti Borša, kde sa nachádza rodisko Ferenca Rákócziho II.