Remeslá

Film pozostávajúci zo štyroch častí vám predstaví remeslá, ktoré sa na vidieku vykonávali v minulých storočiach. Navštívime obec Pálháza, kde sa nachádza zrekonštruovaný vodný mlyn a navštívime pekárne, kde môžeme nahliadnuť do práce bývalých mlynárov. Vystúpime do lomu na hore Megyer, kde sa kedysi vyrábal mlynský kameň, a v Sárospataku sa dozvieme o podmienkach odlievania kanónov pred stovkami rokov.