Történelmi örökségA Tisza, a Bodrog és a Latorca folyók által közrezárt terület a Bodrogköz, amely egy határon átnyúló tájegység, s mint ilyen, egészen Tokajtól Nagykaposig húzódik.
Kétharmad része magyar területen van, de a szlovákiai részt is főként magyarok lakják. Kár lenne hát szétválasztani Zemplént és Bodrogközt, már csak azért is, mert a valódi Zemplén tájegység és Zemplén vármegye egy része nem más volt, mint maga a Bodrogköz. Ezúttal Lelesztől Vizsolyig – úgymond határok nélkül – járjuk be a vidéket, hogy megismerkedjünk a vidék történelmi örökségének emlékeivel.

Bély (Biel) – Szlovákia

A Zemplén vármegyei Bély ma Tiszacsernyő elővárosának tekinthető, szlovák neve: Biel. Első ismert említése, Beyle alakban, a leleszi premontrei rend monostorát újraalapító oklevélben található, amelyet II. András 1214-ben adott ki. Bély egyike a vármegye...

Bodrogszentmária (Svätá Mária) – Szlovákia

A Bodrogszentmária határában álló kápolnát 1995-ben építették egy 17. századi, állítólagos Mária-jelenés helyén. A legenda szerint e helyen egy pásztor őrizte nyáját, aki munkája közben elaludt egy bokor árnyékában. Arra ébredt, hogy szárnysuhogást...

Borsi (Borša) – Szlovákia

A történeti Zemplén vármegye Borsi települése, II. Rákóczi Ferenc szülőfaluja. Kazinczy a helyet „szent emlékezetű”-nek nevezte. Az eredeti várépület egyes falait még IV. Béla idejében húzták fel. A kastély a reneszánsz építészet gyöngyszemének...

Cigánd – Magyarország

A 2004-ben városi rangra emelkedett Cigánd nevének eredete a mai napig nem tisztázott megnyugtatóan. Első írásos emléke egy 1289-ben kelt oklevél, amelyben a település még Zygand néven szerepel. A település határában 14 régészeti lelőhelyet is feltártak,...

Hollóháza – Magyarország

A Hollóházi Porcelángyár Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező porcelánipari vállalata. Azon a helyen, ahol ma az épületek állnak, több mint 225 éve folyik gyártás. A kis manufaktúra pályafutása 1777-ben egyszerű üveghutaként indult, napi...

Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) – Szlovákia

Királyhelmec a Bodrogköz legrégibb települése, egyben legnagyobb városa. Érdemes itt egy egész napot eltölteni, bejárni a nevezetességeket, például I. Rákóczi György özvegyének, Lorántffy Zsuzsannának kastélyát vagy a polgármesteri hivatal előtt álló...

Kisgéres (Malý Horeš) – Szlovákia

Kisgéres határában található a kisgéresi pincesor, amely a környék egyik legnagyobb vulkáni tufába vájt pinceegyüttese, 83 önálló pincebejárattal, 364 ággal. Itt érlelik és tárolják boraikat a helyi borászok. A térségben a Polyhos Szőlészek és...

Lelesz (Leles) – Szlovákia

A települést 1142 körül alapították, első templomát Szent Keresztről nevezték el. A ma is álló prépostságot a premontreiek 1356-ban emelték. A helység 1369-ben még faluként, egy 1431-ben kiadott oklevélben már mezővárosként szerepelt. Nagy Lajos és...

Pácin – Magyarország

A szlovák–magyar határ mentén fekvő Pácin község Sátoraljaújhelytől, Sárospataktól, Kisvárdától és a szlovákiai Királyhelmectől is egyaránt 20-30 kilométerre található. Nevezetessége a reneszánsz Mágócsy-kastély, amelyet erdős park és az úgynevezett...

Vizsoly – Magyarország

A főúton, a református múzeum épületével szemben áll a magánkézben lévő Vizsolyi Biblianyomtató Műhely. Új, de korhű látványt mutató nyomdagépen, betűszedéssel, itt születnek a Vizsolyi Biblia fakszimile kiadásai. Nem csupán a nyomtatás, hanem már...