Historické dedičstvoVinohradnícka oblasť Tokaj alebo vinárska oblasť Tokaj-Hegyalja je od roku 1737 prvou uzavretou vinárskou oblasťou na svete. Vinohradnícka oblasť Tokaj je 87 km dlhá a 3-4 km široká na ploche 88 124 hektárov, v trojuholníku medzi tromi charakteristickými horami, vrchom Sátor v Abaújszántó a Sátoraljaújhely a kopcom Kopasz v Tokaji, na hranici 27 osád.
Charakteristickým znakom pivničného systému vinárskeho regiónu vytesaného do ryolitového tufu je ušľachtilá pivničná pleseň Cladosporium sklepe, ktorá husto pokrýva stenu pivnice, ktorá sa (na rozdiel od Botrytis cinerea) vyskytuje iba u nás na svete a v rýnskych vínnych pivniciach. Táto huba zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kvality tokajských vín. Keďže ide o uzavretú vinársku oblasť, povolené je len pestovanie a používanie registrovaných odrôd viniča, ako sú hrozno Furmint, Lipovina, Muškát žltý a Zéta.

Biel – Slovensko

Dnes možno Bély v Zemplínskej župe považovať za predmestie Čierna nad Tisou, jeho slovenský názov je Biel. Jeho prvá známa zmienka v podobe „Beyle“ sa nachádza v listine o znovuzaložení kláštora rádu Premontrei v Lelesi, ktorá vyšla v roku 1214. Bély,...

Borša ¬– Slovensko

Obec je rodiskom Ferenca Rákócziho II. Kazinczy ho preto nazval „svätou spomienkou“. Známa história hradu Borsi siaha až do 16. storočia a archeologické vykopávky nenašli žiadne staršie múry. Po sobáši Lorántffyho a Zsuzsanny Lorántffy z roku 1616 ho...

Cigánd – ¬Maďarsko

Múzejný komplex Bodrogközi Múzeumporta, ktorý sa rozprestiera na obrovskej ploche, umožňuje nahliadnuť do minulosti mesta Cigánd a predstavuje aj históriu vývoja krajiny a tradície ľudového umenia. „V objatí riek Tisa – Bodrog – Latorca žil Cigánd...

Hollóháza – ¬Maďarsko

Hollóházi Porcelán, s.r.o. je jednou z najväčších porcelánových spoločností v Maďarsku. Miesto, kde dnes stoja budovy spoločnosti, je nepretržitou priemyselnou činnosťou už viac ako 225 rokov. Kariéra malej manufaktúry vo východnej časti krajiny, ukrytej...

Kráľovský Chlmec – Slovensko

Kráľovský Chlmec je najväčšie mesto v Medzibodroží. Oplatí sa tu stráviť celý deň návštevou pamiatok mesta, ako je zámok vdovy po Györgym Rákóczim, Zsuzsanny Lorántffyovej alebo Námestie milénia pred mestským úradom. Kultúrne Centrum Medzibodrožia...

Leles – Slovensko

Obec bol založený okolo roku 1142, jej kostol bol zasvätený titulu Svätého kríža a budova, ktorá stojí dodnes, bola postavená v roku 1356. Miesto bolo ešte v roku 1369 dedinou (villa) a v listine vydanej v roku 1431 sa už uvádzalo ako trhové mesto (oppidium)....

Malý Horeš – Slovensko

Práca tímu Polyhos je dobrým príkladom vôle robiť, kreativity a užitočnosti miestnej spolupráce. Združenie vinohradníkov a vinárov v Malom Horeši bolo založené v roku 2015 a v súčasnosti má 27 členov. Už v roku svojho vzniku bolo zorganizovaných 11 podujatí,...

Pácin ¬– Maďarsko

Obec Pácin, ležiaca pozdĺž slovensko-maďarskej hranice, je vzdialená od Sátoraljaújhely, Sárospataku, Kisvárda a Kráľovský Chlmec na Slovensku len 20-30 km.História hradu siaha až do 16. storočia, kedy ho postavili s podporou jeho strýka Andrása Mágócsyho...

Svätá Mária – Slovensko

Na okraji obce bola v roku 1995 postavená kaplnka na mieste údajného starého zjavenia Márie. „Tradícia hovorí, že pastier kedysi strážil stádo neďaleko dediny. Unavený si ľahol pod krík a zaspal. Na kríku pristála biela holubica. Z mávnutia krídel sa...

Vizsoly – Maďarsko

V obci funguje nezávisle od Reformovaného múzea Dielňa na tlač Biblie Vizsolyi. Faksimilné vydania Biblie Vizsolyi sa tu vyrábajú na novom, ale starom tlačiarenskom lise. Nielen tlač, ale aj papier na to potrebný sa vyrába autentickým spôsobom, v papierenskej...